Immaterialrätt (IPR)

Denna sida redovisar hur Allvoice AB reglerar och hanterar immaterialrätt (Intellectual Property Rights – IPR) för det innehåll som finns på nätplatsen iSing.se.

Ljudfiler

Samtliga på iSing.se förekommande ljudfiler tillhör Allvoice AB. Ljudfilerna har skapats av Allvoice AB och får endast användas av betalande medlemmar. Ljudfilerna är avsedda att spelas upp med de ljudspelare som finns på de olika sidorna i iSing.se. Det är inte tillåtet att ladda ner eller på annat sätt skapa kopior av ljudfilerna på iSing.se. Ljudfilerna får inte användas eller spridas på annat sätt än vad som beskrivs ovan.

Videofiler

Samtliga på iSing.se förekommande videofiler tillhör Allvoice AB. Videofilerna har skapats av Allvoice AB och får endast användas av betalande medlemmar. Videofilerna är avsedda att spelas upp med de videospelare som finns på sidorna i iSing.se. Det är inte tillåtet att ladda ner eller på annat sätt skapa kopior av videofilerna på iSing.se. Videofilerna får inte användas eller spridas på annat sätt än vad som beskrivs ovan.

Bilder & fotografier

De bilder och fotografier som förekommer på iSing.se är av tre typer:

1. Bilder och fotografier för vilka Allvoice AB har inhämtat upphovsmannens / rättighetsinnehavarens tillstånd att använda bilden i detta sammanhang.

2. Bilder och fotografier där Allvoice AB har köpt rättigheterna att använda dem på iSing.se.

3. Bilder och fotografier som hämtats från källor på Internet, där det uttryckligen framgår att bilderna är fritt tillgängliga för kommersiell användning. Dessa redovisas nedan med referens till respektive fotograf eller bildmakare:

Photo by Logan Fisher 
on Unsplash

Photo by Nathan Dumlao
on Unsplash                    

Photo by Kobby Mendez 
on Unsplash     

Photo by Brian Mann
on Unsplash

Photo by Dragne Marius 
on Unsplash      

Photo by AbsolutVision 
on Unsplash

Photo by Kevin Bhagat
on Unsplash  

Photo by Bruna Branco 
on Unsplash

Photo by Channey
on Unsplash

Förekommande bilder och fotografier är avsedda att visas på iSing.se. Funktionen för bilder och fotografier är illustrera och komplettera det övriga innehållet på iSing.se. Det är inte tillåtet att ladda ner eller på annat sätt skapa kopior av bilder eller fotografier från iSing.se. Bilderna eller fotografierna får inte användas eller spridas på annat sätt än vad som beskrivs ovan.

Texter

Alla texter på iSing.se tillhör Allvoice AB. Texterna får inte kopieras, återges eller spridas utan explicit medgivande frånAllvoice AB.

Varumärken mm

iSing är ett registrerat och skyddat varumärke som tillhör Allvoice AB.

iSing.se är ett domännamn som ägs av Allvoice AB.

iSings logotype (den brandgula boxen med namnet iSing och den lilla åttondelsnoten under) tillhör Allvoice AB.