Köpvillkor för iSing

inkl. villkor för medlemskap i iSing


Inledning

iSing erbjuder tjänster och produkter inom musik och sång via webbplatsen iSing.se.

För att få tillgång till iSing behöver du ansluta dig som medlem genom prenumeration och acceptera de villkor för användning av webbplatsen och dess innehåll, betalning mm som anges i dessa kombinerade köpvillkor och villkor för medlemskap, vilka ska ses som ett bindande medlemsavtal.

iSing ägs och drivs av Allvoice AB, som är din motpart i medlemsavtalet.

Medlemskap

Du blir medlem i iSing genom att ansluta dig till någon av de prenumerationsformer som erbjuds. Första debitering av prenumerationsavgift görs i samband med att medlemskap tecknas (avtal ingås) i iSings webbshop. Därefter sker automatisk debitering av förnyad prenumeration per månad eller år, beroende på prenumerationsform.

Medlemskapet ger dig tillgång till iSing:s grundutbud (ljudfiler, foton och videor, texter) så länge medlemskapet är aktivt. Medlemskapet, som är personligt och därmed inte får delas med andra, är genom ett säkerhetssystem begränsat till endast en (1) ”samtidig inloggning”.

Du måste vara fyllda 18 år för att teckna medlemskap i iSing.

Betalning

Stripe

Medlemskap i iSing betalas enklast med kredit- eller betalkort via Stripe. Medlemsavgiften (prenumerationskostnaden) debiteras automatiskt enligt vald period (månad, år) utan avisering.

PayPal

Det finns även möjlighet att betala via PayPal, där du skapar ett konto och kan använda ditt vanliga kredit- eller betalkort. PayPal erbjuder även andra möjligheter, t.ex. anslutning till bankkonto.

Medlemsavgiften (prenumerationskostnaden) debiteras automatiskt enligt vald period (månad, år) utan avisering. PayPal skickar ett kvitto när du debiterats för en ny period.

Personuppgifter

iSing lämnar inte ut medlemsuppgifter till tredje part om inte detta tydligt framgår i det enskilda fallet, eller vid brott mot detta avtal från medlemmens sida.

Lär mer om vår personuppgiftsbehandling i vår Integritetspolicy, som du även kan nå via länk i sidfoten på alla sidor i iSing.se.

Ångerrätt

När du tecknar medlemskap i iSing ingår du ett ”distansavtal” och Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler blir tillämplig. Det innebär att du har en ångerrätt på 14 dagar från det att medlemskapet tecknades (avtalet ingicks).

Ångerrätt gäller endast första prenumerationsperioden. Om du av någon anledning vill ångra köpet av din första prenumerationsperiod ska du inom 14 dagar meddela detta skriftligt, antingen genom ett ärende i iSings Kundsupport eller med ett mail till support@ising.se.

Avsluta medlemskap/prenumeration

Prenumeration har ingen bindningstid och kan avslutas när som helst. Efter avslut är ditt medlemskap aktivt till dess att din senast betalda prenumerationsperiod löpt ut.

Det finns två sätt att avsluta sitt medlemskap:

a) Logga in på iSing och gå till Mitt konto, välj Prenumerationer och klicka på knappen Avsluta >, eller

b) Om du handlat med PayPal så logga in på ditt konto hos PayPal och avsluta den automatiska betalningen till iSing. Därmed avslutas också ditt medlemskap, när din prenumerationsperiod löper ut. Det finns en detaljerad steg-för-steg-beskrivning som du kan nå från sidan Vanliga frågor (FAQ).

Upphovsrätt, rättighetsinformation mm

Webbplatsen iSing.se som sådan, samt de tjänster och produkter som saluförs och tillhandahålls på webbplatsen, nedan kallat materialet, ägs av Allvoice AB och är skyddade av upphovsrätt, närstående rätt och/eller annan immaterialrätt. Det är inte tillåtet att i någon form nyttja materialet på annat sätt än som anges i medlemsvillkoren och i iSing:s Immaterialrätt, som kan nås via länk i sidfoten på alla sidor i iSing.se. Det är inte heller tillåtet att på något sätt försöka ta bort, kringgå eller åsidosätta förekommande identifierings- och säkerhetssystem/kopieringsskydd för materialet.

Ansvarsfrihet.

Användandet av iSing och de tjänster och produkter som där tillhandahålls, sker helt på användarens egen risk. Det är upp till dig som medlem (användare) att själv ansvara för att övningar används på ett sätt som fungerar för den egna rösten med dess begränsningar. Det finns inga garantier att tillhandahållna tjänster och produkter fungerar för alla. iSing kan inte hållas ansvarig och ersättningsskyldig för påverkan på din röst, din sångförmåga eller eventuella konsekvenser/följdverkningar av sådan påverkan.

iSing kan inte hållas ansvarig och ersättningsskyldig för driftstopp, bortfall av data eller skador på hård- eller mjukvara vid användandet av webbplatsen och de tillhandahållna produkterna eller tjänsterna.

Force Majeure

Om part, av omständighet utanför dennes kontroll, förhindras att fullgöra vissa förpliktelser på grund av krig, krigsliknande händelser, revolution, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof, brand, transportstörningar, leveransförbud eller liknande, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse för andra påföljder. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras enligt ingångna avtal.

Part ska, för att befrias från ansvar enligt ovan, utan dröjsmål meddela motparten att hinder föreligger samt varför.

Överträdelser

Överträdelser av detta avtal kan komma att beivras i lagens fulla mening i enlighet med svensk lag och i svensk domstol.


Senast uppdaterade 2020-10-03.