Integritetspolicy

Vilka är vi?

Vi är Allvoice AB, med säte i Stockholm. Vår webbadress är: https://www.ising.se

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför samlar vi in dem?

Formulär för medlemsregistrering och betalning

När du blir medlem i iSing begär vi vissa uppgifter för att hantera ditt medlemskap. Uppgifterna används för att unikt identifiera dig, samt att kunna nå dig med information om våra tjänster och andra erbjudanden (du kan själv välja hur mycket kontakt du vill ha med oss).

Vissa uppgifter skickas vidare till våra partners Stripe och  PayPal, som hjälper oss att hantera betalningar. Om du inte sedan tidigare har ett Stripe- eller PayPal-konto, så skapas ett med de uppgifter iSing sänder över samt ytterligare några uppgifter som PayPal inhämtar från dig. Stripe och PayPal samlar in uppgifter för att kunna bistå iSing med återkommande debitering av avgifter för medlemskap.

Cookie-filer

Om du har ett konto och loggar in på iSing.se kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar. När du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Statistik

Vi samlar viss användarstatistik för att kartlägga våra kunders användning av våra tjänster, i syfte att kunna utveckla tjänsterna. Vi har även börjat utveckla en funktion för att presentera lite individuell statistik för varje enskild användare.

Vilka delar vi dina data med?

Vi delar inte dina data med någon annan aktör, annat än om vi avkrävs uppgifter i samband med rättssak eller om hantering av avtalsbrott från din sida kräver detta.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

För användare som registrerar sig på iSing.se sparar vi de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även administratörer på iSing.se kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter har du över dina data?

Om du har ett konto på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart skickar vi dina uppgifter?

Vissa uppgifter skickas vidare till våra partners Stripe och PayPal, som hjälper oss att hantera betalningar. Genom att logga in på ditt Stripe- eller PayPal-konto kan du se vilka uppgifter om dig som dom hanterar. Stripe och PayPal har sina egna integritetspolicyer.

Din kontaktinformation

Du anger såväl postadress (s.k. faktureringsadress) som e-postadress vid tecknande av medlemskap. Dessa uppgifter använder vi om och när vi behöver kontakta dig med anledning av ditt medlemskap i iSing.

Hur skyddar vi din information?

Konfidentialitet och integritet

Dina personuppgifter och annan data relaterad till dig ligger i våra databaser. Dessa data kan endast åtkommas av administratörer på iSIng samt driftpersonalen i vårt webhotell Oderland. Ditt data skyddas av maskin-genererade lösenord med mycket hög skyddsfaktor. Vissa data såsom lösenord lagras krypterade.

iSing erbjuder dig att själv välja ett lösenord med valfri grad av säkerhet. Ett enkelt lösenord kan vara lätt att komma ihåg, men är också lättare att forcera vid en eventuell attack. Skulle ditt konto på iSing ”hackas” riskerar du inte större skada än röjande av de personuppgifter (adress, e-postadress) samt transaktionsuppgifter (beställningar, prenumerationer) som vi lagrar. Dina betalnings-relaterade uppgifter hanteras endast hos vår betalningspartner PayPal och skyddas av deras mekanismer.

 Tillgänglighet

Informationen i våra databaser säkerhetskopieras regelbundet. Säkerhetskopiorna förses med krypteringsskydd och hanteras endast sv administratörer hos iSing.

Vilka procedurer har vi för att hantera ev dataläckor?

I den osannolika händelsen av en data-läcka, kommer vi att skyndsamt genomföra en incidentutredning, samt meddela dig fakta avseende omständigheterna kring och omfattningen av dataläckan, dess möjliga konsekvenser för dig, samt de eventuella skyddsåtgärder du bör vidta för att reducera risken för skador, som en konsekvens av dataläckan.

Från vilka utomstående parter tar vi emot data?

iSing tar endast emot betalnings-relaterade data från Stripe och PayPal, samt statistik från Google Analytics.