Medlemskap för grupper

Här kan du köpa medlemskap i iSing för grupper – din familj, din kör etc.

Modellen är enkel: Du köper ett grupp-medlemskap i moduler om 4 personer. Har du ca 20 sångare i din grupp så köper du 5 moduler. Det går att lägga till ytterligare moduler efterhand.